Namens bestuur, dirigent en leden, een heel gezond, gelukkig en muzikaal 2016 gewenst!

Namens bestuur, dirigent en leden, een heel gezond, gelukkig en muzikaal 2016 gewenst!

Wij hopen u in 2016 weer op de diverse activiteiten te mogen ontmoeten. Zie onze agenda 2016.