Het bestuur

Samenstelling bestuur en andere contactpersonen

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Louise Rodts
Penningmeester: Wim Tegelaers

Bestuursleden:

Marly Beelen (contactpersoon jeugd)

Marian Lauwers (contactpersoon MC)

Ben Sonnemans (bestuurslid/voorzitter MC)

Jacky Beurskens (aspirant bestuurslid)

Notulist: Har Sonnemans

Spreekster: Gerlie Bremmers

 

Dirigent fanfare: Stephan Voncken

Correspondentieadres: Postbus 1031, 6040KA Roermond