Het bestuur

Samenstelling bestuur en andere contactpersonen

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Har Sonnemans
Penningmeester: Wim Tegelaers

Bestuursleden:

Marly Beelen (contactpersoon jeugd)

Gerlie Bremmers (contactpersoon dames comité)

Marian Lauwers (organisatie)

Ad Berben (instrumentenbeheer)

 

Dirigent fanfare: Paul Schrader

Correspondentie-adres: Postbus 1031, 6040KA Roermond